logo

鲤鱼牡丹怎么画?详细的工笔画步骤有哪些?

 这篇工笔画教程不是花鸟组合,而是花和鱼的组合,花是牡丹花,中国十大名花之一,鱼是鲤鱼,有着锦鲤美誉的鱼,这样的组合在绘画中也是很常见的,动静结合,更加富有乐趣。

 本次采用的是蝉翼宣。

 绘画步骤:

 第一步:用勾线笔蘸淡墨勾勒牡丹花花头,中墨勾勒牡丹叶、叶柄、叶茎和三条黑色鲤鱼。

工笔画教程

 第二步:以羊毫笔调淡钛白粉,平涂牡丹花花头。

2

 第三步:用两支小白云笔,一支蘸淡墨,一支用做清水笔辅助,分染牡丹正叶,染出叶子的结构和大致明暗关系,被遮挡部分颜色应略深。颜色不可过重,应分多次染色。

2

 第四步:调淡曙红分染正面牡丹和未开放牡丹,分染时从花瓣根部开始向着边缘部分进行,染色时要淡,可分多次进行。

4

 第五步:继续用淡曙红分染花瓣反瓣,注意反瓣颜色要浅于正瓣。调淡胭脂分染牡丹花瓣正瓣的根部,增加层次,同时以胭脂加深花心部分。

5

 第六步:调淡曙红分染另一朵牡丹花头正瓣花瓣,这一朵花头要比前一朵颜色略重,以显出变化。分染时仍然从根部开始。分染反瓣,颜色比正瓣要浅一些。

6

 第七步:调淡墨分染鲤鱼鳞片,继续用淡墨分染鱼鳍、鱼尾。然后蘸重墨于鱼背部和头部黑色很深的部位,再以清水笔辅助染开,调淡朱膘,分染部分鱼鳍和尾部,使鲤鱼颜色略有变化。

7

 第八步:用花青分染牡丹正叶,分染时以色笔从颜色略深部位开始,以清水笔辅助向边缘染开。注意被遮掩部分颜色略深,要染出叶子的前后结构关系。

8

 第九步:酞青蓝+藤黄+少量朱膘,调和成汁绿色,平涂反叶、叶茎,继续用上一步颜色分染嫩叶和花萼,趁湿用淡胭脂从嫩叶的叶尖处分染。用淡墨分染前期遗漏的正叶,干后用花青分染。

9

 第十步:三绿+钛白粉调成四绿,平涂反叶、叶茎、叶柄、花芯,淡胭脂分染花萼,用勾线笔蘸胭脂复勒叶茎的边缘线。以花青+藤黄调和成草绿色,叶子正叶上罩染一层草绿色,藤黄+浓钛白粉,点花蕊,干后以勾线笔蘸浓白粉勾画花丝。

10

 第十一步:调淡墨,用小号狼毫笔直接勾画水草,花青+淡墨,染画面下部背景,最后检查画面,根据需要进行整理。

11

 这幅画的绘画步骤略微复杂,工笔画分染介绍的很详细了,大家看过露西学画画网分享的这么多组工笔画,再来看这篇,理解起来应该就不是那么困难了,重要的是大家要舍得下笔,多锻炼。

声明:文中所用图片均来自于网络,图片如有侵权可联系网站进行修改或删除。本文仅供美术绘画爱好者学习交流,所涉绘画作品及文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!

最新资讯
编辑 空茯
发布于2020/07/30 10:31:40